mindonart.com
İyi Desen’in Şifreleri
İyi Desen’in Şifreleri Salt öznelliğin, şuursuz çizimleri sizi yanıltmasın, iyi desen’in şifreleri vardır. Öncelikle, genel yaklaşımda soyutun arkasına saklananların, bilen gözde…