mindonart.com
SOYUT’UN DİLİ
Görsel ifadede soyutlama nedir? Bu sorudan hareketle öncelikle Latince kökenli Abstraction’ın, dilimizde Soyutlama’nın, tanımlarını yapmaya çalışalım. Temel anlamda, çizmek fiili ile bi…