mindonart.com
Zamanınız var mı ?
Zamanınız var mı ? Af’edersiniz , “zamanınız var mı”? diye yoldan çevirmeye çalıştı beni; oysa hızlı adımlarla yürüyordum. Yani aslında zamanımın olup olmaması ile ilgileniyor de…