mimeticmargins.com
Godsdienstonderwijs 2.0
HET VERHAAL VAN PETRUS (NAAR MT 26) Petrus was net verhuisd. Toch voelde hij zich vrij zelfzeker op zijn nieuwe school omdat hij ten minste een van zijn medescholieren al kende: een jongen genaamd …