milos.ee
KUIDAS KLIENTI TEGUDELE INNUSTADA - CTA, MIS KUTSUB TEGUTSEMA!
KUIDAS KLIENTI TEGUDELE INNUSTADA - CTA, MIS KUTSUB TEGUTSEMA! Hea CTA (call-to-action ehk kutse tegevusele) võib teha turunduses imesid. Väärtusliku sisu loomine nõuab aega ja pingutust. Seepärast on oluline, et lisaks informeerivale osale oleks selle sees ka selge viide, mida peaks lugeja edasi tegema. Selleks võib olla kommentaari lisamine, info jagamine, toote ostmine jms. Järgnevalt proovin välja