milklies.co.il
ירידה באיכות הזרע, הורמונים בחלב ושקרים של וטרינרים
בסופ"ש האחרון התפרסמה בעיתון 7 ימים של ידיעות אחרונות כתבה על איכות הזרע של הישראלים שהולכת ופוחתת בקצב משמעותי. אחד הנושאים שסוקרו היה השפעת ההורמונים שבחלב על איכות הזרע. הבאנו לפניכם את …