milklies.co.il
פרשת חוברת התזונה של כללית, פרק 4: מי פוחד מסויה?
תקציר הפרקים הקודמים: חוברת התזונה של כללית נכתבה על ידי מספר דיאטניות, אשר לפחות שלוש מהן נמצאות בניגוד עניינים בשל קשריהן עם תאגידי החלב: שרית עטיה, הינה הדיאטנית של מועצת החלב. מיכל גלאון היתה ה…