milklies.co.il
פירמידת המזון החדשה של משרד החינוך
ים (השם המלא שמור אצלנו), תלמידת כיתה ו מהרצליה, ששלחה לנו את שיעורי הבית שלה. וזה המכתב שהיא צירפה: ים הנבונה שיתפה אותנו בדילמה איתה היא מתמודדת: מה לעשות? לכתוב את האמת, או את התשובות שמשרד החינ…