milklies.co.il
עדויות על החלמה כתוצאה מהפסקת צריכת מוצרי חלב
ב-18 לאפריל 2013 פנינו לקהל העוקבים של הדף עם בקשה לשתף בסיפורי החלמה כתוצאה מהפסקת צריכת חלב. בתוך יומיים קיבלנו מעל 30 סיפורים אישים, שהפתיעו גם אותנו. הרי הם לפניכם.…