milklies.co.il
ד"ר מיכאל ויינפאס כולל את חלב בעשרת המזונות שעלולים להזיק לבריאותכם
הוא מכיל כמויות גדולות של שומן רווי וכולסטרול; כמויות גדולות של הורמוני מין נקביים – כיוון שבמשקי החלב המודרניים חולבים את הפרות גם בטרימסטר השלישי להריונן. הורמונים אלו עשויים להשפיע על כמה…