milklies.co.il
סידה ודן – קריאת חובה לגננות ולהורים בגן
החל משנת 2006 משווקת מועצת החלב בהשקעה של מליוני שקלים אלפי ערכות שיווקיות לעידוד צריכת חלב ומוצריו בגנים ובבתי הספר היסודיים. איך הם עושים זאת? ע"י הונאת הצוות החינוכי ויצירת מצג שווא שקרי לפ…