miljonytta.se
Coca-Cola lanserar vision för en värld utan avfall – Miljönytta
Varje timme tar haven emot 900 ton plastavfall. Därför ska vi återvinna allt som går att återvinna, säger Coca-Cola Company, och lovar att senast 2030 samla in lika många förpackningar som säljs. Under parollen ”World Without Waste” åtar sig företaget att dels se över förpackningarnas hela livscykel och designa för återvinning, men också att marknadsföra …