miljonytta.se
Inbyggda sensorer avslöjar fuktskadorna i tid – Miljönytta
Linköpingsföretaget InviSenses tunna, passiva sensor kan byggas in från början och läsas av när som helst. Det ger klara besked om fukttillståndet i våtrum.