miljonytta.se
Fysiksimuleringar löser miljöproblem – Miljönytta
Forskare och ingenjörer på världens främsta teknikföretag, forskningslaboratorier, universitet och högskolor, använder dagligen mjukvaruprogram för att göra beräkningar av värmeledning, strömningsmekanik, elektromagnetism, hållfasthet och kemiteknik. En hel del av detta har direkt bäring på hållbar utveckling, exempelvis vad det gäller att på ett effektivt sätt utnyttja material och energi, men också inom områden där det …