miljonytta.se
Ett smartare sakernas internet när noderna tänker själva – Miljönytta
Mjukvaruföretaget Ekkono Solutions har ställt sig på tröskeln till världsmarknaden. Nu vill man göra noderna i sakernas internet smarta och beslutsföra.