miljonytta.se
Eget kretslopp utnyttjar tvättvattnet bättre – Miljönytta
Hur rent vatten behövs egentligen för att tvätta kläder? Mimblys vattencirkulerande system återanvänder det så länge som möjligt – och filtrerar bort mikroplaster på köpet.