miljonytta.se
Den digitala gruvan tar vara på resurser – Miljönytta
Sandvik automatiserar och digitaliserar med internet of things-lösningar under jord. Gruvdriften blir resurseffektiv och lokala miljöer skyddas.