milansichinga.com
BANTU BA CHALO
Sibeze ba kapokola Olo ba shushushu. Beze bamuna ba tuma sampato twa blaweni, Tuma jakete, natu ngono tu mitu, Beve banga ku sunge maningi Chakweba ati baku paye, Bezo ku nama ati baku konda…