mikroorganizma.wordpress.com
Kilise gitti, televizyon geldi; dünyanın yeni muhtarı Trump oldu
“Dün Hıristiyan ayinleriyle kutlanan Hıristiyan inancı birliği yerini, bugün kitle iletişim araçları ayinleriyle kutlanan ulusçuluk, demokrasi, özgürlük ve tüketicilik beraberliğine bıraktı. …