mikromarc.wordpress.com
3.6.75: Massesletting av utestående lån
I versjon 3.6.75 blir det nå mulig å slette lån og fjerne lånere fra eksemplaret når du anser lånet som tapt. I eksemplarmodulen kan du søke opp eksemplarer med status Tapt utlån og deretter tidsin…