mikromarc.wordpress.com
Planlegging av Tr*ffpunkt Mikromarc 2018
Det nye Brukerstyret har hatt sitt første planleggingsmøte før Tr*ffpunkt Mikromarc 2018 i Helsinki. Det nye styret ble konstituert, og ser slik ut: Arbeidsutvalg/Ledergruppe: Gro Hovland (Leder) …