mikrobeg.com
Indirekt, Umag, jun 2017.
Četvrtak, 1. jun Đoletov kombi je tog jutra pokupio nas četiri na Novom Beogradu i tako je kompletirana postava za put do Umaga, na Indirekt, mali istarski festival koji već pet godina zaredom prom…