mikandersson.se
Yttrandefrihet till låns
Yttrandefrihet är förmodligen det absolut bästa inslaget i de demokratiska principerna som vi har. Att alla, oavsett vem man är har rätt att göra sin röst hörd är nog det finaste vi kan uppnå. Men hur fri är egentligen dagens yttrandefrihet? Att höja sin röst för åsikter