mikandersson.se
Låt inte de negativa krafterna få inflytande
Ryds samhälle har under många år varit i en negativ spiral av nedmontering av samhällsservice. De senaste åren har dock denna negativa utveckling lyckats brytas. Efter år av befolkningsminskning och nedmontering av samhällsservice har vi under de senaste åren sett en förändring. Vi har under