mikaelbjorling.com
Mobiltelefonen – förändrade kommunikationsvanor och ökande kostnader
Enligt Sveriges officiella statistik har kostnaden för svenska hushålls kommunikation ökat årligen sedan år 2000. Under perioden 2000-2010 ökade konsumtionen av kommunikation med 113 %. Kostnaden h…