mijnbieb.blog
Eigen meester,  niemands knecht
Dina Eringa Op het Schaapmarktplein in Sneek staat het standbeeld van Mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister president tijdens de Tweede Wereldoorlog in London. Op mijn route door de stad als stads…