miguelcomino.com
Can Costa es pot protegir sense comprar-la.
L’operació de compra i rehabilitació es valora en més de 2 milions d’euros. La Junta de Govern Local del passat 14 de desembre va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives par…