mieszkania.edu.pl
Rozwój budownictwa mieszkalnego w ujęciu regionalnym
Biorąc pod uwagę lata 2014-2017 można zaobserwować rozwój budownictwa we wszystkich wskaźnikach. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego o 25% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku, o 39% więcej osób rozpoczęło budowę domu i o aż 60% więcej wydano pozwoleń na budowę. Największy wzrost odnotowano z produkcji deweloperskiej, który na koniec 2018 roku wzrósł o 60% w