mieszkania.edu.pl
Badanie gruntu przed zakupem działki
Badanie gruntu wykonuje certyfikowana jednostka badawcza lub akredytowane laboratoria w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko. 5 września 2016 r wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały