mieksschrijversblog.wordpress.com
De Mooie Keene
Waar nu een smalle kreek kalm door de polder stroomt, bewoog eens een brede zeearm op het ritme van het getij. Omliggende slikken slibden op tot gorzen en raakten begroeid. De mens nam bezit van h…