midobay.com
Koreans say Philippines still the best place to learn English
"Theo báo cáo mới nhất, hiện nay có khoảng 88.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Philippines. Nhiều người trong số này chuyển đến Philippines để học tiếng