michelvoss.wordpress.com
Lobbyist plaudert aus dem Nähkästchen – YouTube.
Prof. Dr. Dr. Peter Spary am 2.4.2015 zu Gast bei Markus Lanz , ZDF – YouTube, Veröffentlicht 07.04.2015.