michalfrydrych.com
Jak być uratowanym
Kilka zdjęć z zakończonej w kwietniu wystawy Tylko dzieło sztuki może mnie uratować @ BWA Zielona góra. Dzieło sztuki, które miałoby mnie ura…