michalfrydrych.com
Hakowanie duchowości
Jako święty spraw pilnych i niemożliwych, zdań wykonywanych na ostatnią chwilę, a nawet takich, których termin wykonania już minął, Święty Ekspedyt odnalazł się doskonale jako patron …