michalfrydrych.com
Lizanie śniegu, lizanie węgla kamiennego
Lizanie to przyjemność. Śnieg to puchata woda. Węgiel kamienny to ślad prehistorycznego życia, gargantuicznych rozmiarów sekwoi, paproci, skrzypów. Węgiel i jego pochodne dają energię…