michalfrydrych.com
Malkontenci wszystkich krajów łączcie się!
Miejsce dla zawodowych malkontentów: meneli, artystów i filozofów. Zamknięte między hasłami bez wyjścia i bez powrotu, o szyldzie z wy…