michalfrydrych.com
Proszę nie dotykać eksponatów!
Jakie zbiory może zawierać muzeum przyszłości? Załóżmy, że można pokazać to, co jeszcze się nie wydarzyło w formie przedstawienia, bądź artefaktu. Byłaby to przestrzeń zamieszkała prz…