michalfrydrych.com
Ruch prawostronny
Ponoć wszystkie problemy ludzkości wynikają z niezdolności człowieka do spokojnego przebywania samotnie w pomieszczeniu. Figura malarza, jako postaci nadzwyczaj obdarzonej ujmującymi,…