michalfrydrych.com
Antyrezydencja cz. 1: Artysta nieobecny
Tytuł filmu Mariny Abramivić to Artystka obecna; mówi zarówno o fizycznej obecności artystki jak i jej obecności w spotlighcie, na widoku. Więc arty…