michalfrydrych.com
O której?
Jeśli jest jakaś pora dnia, która jest temu najbliższa, byłby to moment, gdy na deptakach nadmorskich kurortów odgłos tłuczonego szkła ustępuje odgłosowi szkła zamiatanego, a goście d…