michalfrydrych.com
Mazowszanka
Opisanie pracy, która trawi materia prima farby i próbuje dokonać jej przeobrażenia, przy pomocy tych samych słów, którymi kupuję w sklepie jabłka, ma dla mnie posmak niedopasowania. …