michalfrydrych.com
Opakowywanie
Kolega nakierował mnie podczas rozmowy na rzecz pozostającą na skraju widoczności. Wyszła ona z tła na przykładzie krzesła, które przez dłuższy czas używałem, a potem w przypływie emo…