michalfrydrych.com
Bluszcz
Wczoraj przetransportowaliśmy bluszcz z Witryny do pracowni, kładąc kres marzeniom przechodniów, którym najczęściej “naprawdę przydałby się jeden przedłużac…