michalfrydrych.com
Kolor języka
Schaboszczak z ziemniaczkami Bratwurst Chciałem zobaczyć co się stanie, jeśli uporządkuję tubki z farbami alfabetycznie, według nazw kolorów. Działanie miało cztery warianty językowe,…