michalfrydrych.com
Zrób to sam
Biały i nieruchomy. Ordnungbau jest formą wrośniętą w jedno, konkretne miejsce. Gdyby wykupić teatr piętro wyżej oraz przebić strop, mógłbym rozbudowywać go dalej, pchany jedną tylko ideą. Porz…