michalfrydrych.com
Rozwiązywanie konfliktów za pomocą sztuki
Zaczęło się od katastrofy, której przyczyny pozostaną nieznane, a konsekwencją stało się odnalezienie Krzyża na śmietniku przez kolegę. Zdecydował się na postawienie go w kącie pracowni. Jak …