michalfrydrych.com
polE point
Nowy, drobnomieszczański numer polE, plus czarnobiałe reprinty starszych numerów New petty bourgeois issue of polE, and black-and-white reprints of older issues Paweł pokazuje j…