michalfrydrych.com
pole #6 na Hożarty
Zapraszam serdecznie na otwarcie szóstego numeru polE w jego własnym pokoju, w sobotę, 24.04, o 22.00 @1500metrów, Warszawa podczas Hożarty Showcase. W tym numerze naciski wewnątrz polA zosta…