michalfrydrych.com
Jak ukryć się w formie społecznej?
W końcu schowałem się! Mój fizyczny kontakt z krzesłem opisałem czarnym farbą. Krzesło zostało wpisane w jedną z podstawowych architektonicznych brył organizujących życie społeczne (tzn. prost…