michaelkatz1.com
טיפ הכוונה לטבח הצעיר :חמאה מזוקקת
חמאה מזוקקת היא למעשה השומן של החמאה ללא מוצקי החלב. במילים אחרות, מפרידים מהחמאה את השומן ממוצקי החלב – בתהליך פשוט וקל. החמאה היא לדעתי, ולדעת רבים, אחד השומנים הטעימים ביותר שאפשר לה…